Joodse pers
[Ingezonden stukken] ... / J.M. Content, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 11(1875), nr. 15, p. [3].