[geen titel]
Brincker, atelier
1899 - 1916
Zwart-wit afbeelding van godsdienstonderwijzer en oppervoorzanger Benjamin Frank, en trois quarts naar links, met keppel, baard en opgespelde ridderorde.
MB02138
Uitgebreide informatie