מחזור עם כוונת הפייטן חלק ראשן ...ראש השנה ויום כפור
Proops, Wezen van Salomo
1750
feestgebedenboek voor Nieuwjaar en Grote Verzoendag volgens de asjkenazische ritus met jiddische vertaling en aanwijzingen
MB01212
Uitgebreide informatie