Leben? oder Theater ? Ein Singespiel (ongenummerde bladen)
Salomon, Charlotte (1917-1943)
1940-08 - 1942
Visioenachtige scene met verschillende hoofdpersonen uit Leben oder Theater: centraal staat een zittende vrouw, vermoedelijk mw. Knarre, Charlotte's oma. Onmiddelijk links van haar is een -in verhouding veel grotere- zittende Daberlohnfiguur geschetst met in zijn schoot Paulinka; slechts haar bovenlijf is zichtbaar. Naar rechts toe gaat Daberlohn's gezicht over in een achttal vage afspiegelingen in een diagonale lijn naar beneden.
M005100-a
Uitgebreide informatie