Leben? oder Theater? Ein Singespiel (ongenummerde bladen)
Salomon, Charlotte (1917-1943)
1940-08 - 1942
Een zeer elementaire schets in potlood van twee figuren weerspiegelt de Daberlohn en Charlotte-karakters van de recto-zijde; er dwars doorheen is met potlood een tekst geschre- ven.
M005090-b
Uitgebreide informatie