כתר תורה / זה ספר / עזרת הםופר / חמשה חומשי / תורה
Janson, Gerard Johan
1767 - 1769
vijfdelige pentateuch met haftarot gedeeltelijk in het Portugees met portugees-hebreeuws calendarium, waarvan deel vier (Numeri) ontbreekt
M001363-a
Uitgebreide informatie