machzor minhag asjkenaz le-jom risjon sjel rosj ha-sjana/Gebeden der Nederlandsche Israelieten, voor den eersten dag van het Nieuwjaars-Feest Hebreeuwsch en Nederduitsch met een historisch overzigt...
Ameringen, M.L. van
1856
hebreeuws gebedenboek met nederlandse vertaling voor Nieuwjaar, volgens de hoogduitse ritus
M001124-b
Uitgebreide informatie