De trein naar de gaskamer vertrekt
Spier, Jozeph Eduard Adolf (Jo) (1900-1978)
1942 - 1945
Op een hoek van een straat staat een groepje mensen met doeken te wuiven. De vertrekkende trein is niet te zien in de opening tussen de huizenblokken
M000573-am
© Erven Jozeph Eduard Adolf (Jo) Spier
Uitgebreide informatie