Redevoeringen uitgesproken in de Vergadering ter behandeling van het Wereld-Vraagstuk van de kalender-hervorming gehouden op zondag 15 juni 1930 in de groote Aula van het Koloniaal Instituut te Amsterdam en belegd door de Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch-Israëlietisch Kerkgenootschap en door de Hoofdcommissie tot de Algemeene Zaken van het Portugeesch-Israëlietisch Kerkgenootschap
Asscher, B.E. (et al.)
Amsterdam : NIK ; PIK, 1930. - 29 cm
235Rede kb
Uitgebreide informatie