Orde van den rouwdienst ter nagedachtenis van wijlen den weleerwaarden heer I. van J. Palache, in leven Opperrabbijn van de Portugeesch-Israelietische Gemeente te Amsterdam, te houden in de synagoge der Ned. Port. Isr. Gemeente te 's-Gravenhage op zondag 13 sjebat 5687 / 16 januari 1927 des namiddags te drie uur
s.l. : s.n., 1927. - 1 p.
781.4Orde kb
Uitgebreide informatie