Kerkeraad.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 45(1909), nr. 15, p. [4e bl 1]
Verslag van een korte kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie