"De Ridderorden-kwestie."
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 45(1909), nr. 8, p. [2-3]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in "De Joodsche Wachter" waarin het gaat over een lintjes-kwestie. De schrijver vindt dat dit zionistische blad de Joden verantwoordelijk maakt voor hetgeen niet-Joden en gedoopte Joden doen.
Uitgebreide informatie