Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I.Kerkgenootschap van Juni 1908 tot Juni 1909. [Vervolg]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 45(1909), nr. 7, p. [2e bl 1-2]
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie. In dit deel gaat het om de onbeheerde Isr. begraafplaatsen in het hele land en om de Ned. Isr. Gemeente te Bolsward, die kerkelijke goederen wil verkopen.
Uitgebreide informatie