De Constitueerende Vergadering der Mizrachi.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 45(1909), nr. 5, p. [2]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van de Misrachi-partij. Op die vergadering hielden enkele misrachisten een pleidooi voor afscheiding van de Ned. Zionistenbond.
Uitgebreide informatie