Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap op Zondag 27 Juni 1909, des voormiddags 12 uur.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 45(1909), nr. 4, p. [3e bl 1-2]
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan het Jonas Daniel Meijerplein te Amsterdam.
Uitgebreide informatie