Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam, gehouden 5 Mei 1909.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 52, p. [2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Uitgebreide informatie