Zitting van den kerkeraad van 10 Mei.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 50, p. [2e bl 1]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat vooral in op het voorstel van het kerkbestuur inzake een wijziging in het reglement betreffende het tijdstip van de vervulling van vacatures binnen de kerkenraad.
Uitgebreide informatie