[Binnenland] : Amsterdam
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 46, p. [3]
Op zeventien april werd de negentigste verjaardag van mevrouw A. de Torar in het Port. Isr. Oude Vrouwengesticht gevierd.
Uitgebreide informatie