Joodsche bijzondere school.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 42, p. [3e bl 1]
Verslag van een bijeenkomst waar een voor- en een tegenstander van de oprichting van een Joodse bijzondere school een toespraak hebben gehouden voor de "Joodse Literaire Club". Te weten, de heer Jacq. H. Rubens als voorstander en de heer Arnold Levy als tegenstander.
Uitgebreide informatie