Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Maandag 8 Maart 1909, des avonds 7 3/4 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 40, p. [2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie