[Binnenland] : Amsterdam
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 38, p. [2]
Verslag van de negenenvijftigste jaarvergadering van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Uitgebreide informatie