"Eene mislukking ?"
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 35, p. [2]
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel onder bovenstaande titel van de heer Hen in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen". Na een lang citaat uit dit artikel, concludeert de hoofdredacteur: "...de heer Hen had jaren noodig, om te komen tot dat, wat wij reeds dadelijk hebben ontdekt".
Uitgebreide informatie