Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port.Isr.Gemeente te Amsterdam, gehouden den 16den Dec. 1908.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1909), nr. 31, p. [2e bl 1]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Uitgebreide informatie