Zitting van den Kerkeraad op 9 December. I.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 29, p. [2e bl 1]
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie