Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 17 December 1908, des avonds 7 3/4 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 29, p. [2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie