Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 9 December 1908, des avonds 7 3/4 uur.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 27, p. [2e bl 1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge waarbij de begroting voor 1909 werd besproken.
Uitgebreide informatie