H. v.d. Wielen, Voorzitter der Kiesvereen. het Joodsche Gemeentebelang, respecteert zich zelf.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 23, p. [2e bl 1]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel dat de heer H. van der Wielen in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" heeft geschreven inzake de verkiezing van een lid voor de kerkenraad.
Uitgebreide informatie