[Binnenlandse berichten (3)] : Meppel
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 23, p. [3]
Regenten van het "Centraal Isr. Weeshuis" in Utrecht hebben in Meppel een subcommissie opgericht, die zich zal inzetten voor de belangen van het weeshuis./ De kerkenraad heeft in haar eerste vergadering na een lange rustperiode personen benoemd voor de verschillende besturen./ De vereniging "Gemiloet Chasadiem" heeft de datum vastgelegd voor de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan.
Uitgebreide informatie