[Binnenland] : Het Maandblad [Achawa] en onze beschouwingen over het verhandelde in de Centrale Commissie.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 15, p. [2e bl 1]
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van hetgeen het maandblad "Achawa" heeft geschreven over het Nieuw Isr. Weekblad. De redactie van het maandblad is van mening dat het NIW haar houding jegens de bond heeft gewijzigd.
Uitgebreide informatie