[Binnenland] : Amsterdam
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 14, p. [3]
Tekst van een brief die de Permanente Commissie heeft gestuurd aan de besturen van de synagogale ressorten. Daarin vraagt de commissie naar de toestand van verlaten begraafplaatsen van voormalige Joodse gemeenten, die onbeheerd zijn./ De Permanente Commissie deelt mee dat de Alg. Commissie van Examinatoren en het Rabbinaal College van Examinatoren zal vergaderen op twee november.
Uitgebreide informatie