[Binnenland] : Amsterdam
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 6, p. [2e bl 2]
Verslag van de tweede bijeenkomst waarbij werd gesproken over de oprichting van een school voor middelbaar onderwijs op Joodse grondslag. De voorbereidingscommissie bracht rapport uit. De vereniging heeft de naam : Emoenoh Wodangas [Geloof en Kennis] gekregen.
Uitgebreide informatie