[Binnenland] : Groningen
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 4, p. [3]
Verslag van een ledenvergadering van de "Maatschappij tot Nut van Israelieten" afdeling Groningen. Men overweegt, ter gelegenheid van de viering van het veertigjarig bestaan, een prijsvraag uit te schrijven voor een beschrijving van de geschiedenis van de Joden in Nederland.
Uitgebreide informatie