Centrale Commissie.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 4, p. [2-3]
Eerste deel van het verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap, die plaatshad op zondag 28 Juni 1908 in de vergaderzaal aan het Jonas Daniel Meijerplein. De heer F.S. van Nierop werd in het zonnetje gezet omdat hij dertig jaar lang lid is van de Centrale Commissie.
Uitgebreide informatie