Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israël. Hoofdsynagoge alhier, Dinsdag 9 Juni 1908, des avonds 7 3/4 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 44(1908), nr. 1, p. [2e bl 1]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie