Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel. Gemeente te Amsterdam, gehouden den 1 April 1908.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 48, p. [2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Uitgebreide informatie