Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Maandag 13 April 1908, des avonds 7 3/4 uur.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 45, p. [2e bl 2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie