Installatie W. Reisel.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 43, p. [3e bl 1-2]
Verslag van de installatie van de heer W. Reisel als eerste voorzanger van de Nieuwe Synagoge. Als sprekers traden op : de voorzitter van het kerkbestuur, de heer L.A. Wagenaar, opperrabbijn J.H. Dünner (in het Duits), de voorzitter van de kerkenraad, de heer B.E. Asscher, de secretaris van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge, de heer M.L. van Ameringen en de heer W. Reisel zelf.
Uitgebreide informatie