[Binnenland] : Misgab Lajeled.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 43, p. [2e bl 1]
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Misgab Lajeled" [Toevlucht voor het kind]. Deze vereniging is op zesentwintig mei 1907 opgericht op initiatief van de Hoofdcommissie voor de Zaken van het Port. Isr. Kerkgenootschap en van de Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Het bestuur werd uitgebreid door de benoeming van mevrouw Levenbach en de heer J. Goudeket.
Uitgebreide informatie