[Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op Zondag 22 Maart 1908, des voormiddags te10.30 uur in de vergaderzaal aan het J.D. Meijerplein alhier.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 42, p. [2e bl 1]
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke aftreding van vijf leden van de Centrale Commissie. De vijf leden zijn herkozen. Bij de rondvraag werd de vraag gesteld hoe het zit met het ressortaal reglement.
Uitgebreide informatie