Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch Israëlietische gemeente te Amsterdam, gehouden den 5den Febr. 1908.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 39, p. [2e bl 2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam. Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend.
Uitgebreide informatie