Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 19 Februari 1908, des avonds te 7 3/4 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 37, p. [2e bl 2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge./ In een aansluitende vergadering met gesloten deuren waarbij het ging over de verbetering van de vleeshal in de Nieuwe Amstelstraat, werd er een commissie van vijf leden benoemd met de opdracht te onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is gemeentelijke vleeshallen te vestigen in verschillende stadswijken.
Uitgebreide informatie