De Antwerpsche Sjechieto-kwestie.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 36, p. [2]
De heer J. Hirschel uit Antwerpen geeft nadere uitleg over de oorzaken van de problemen rond Joodse slagers in die stad. Hij citeert het ultimatum dat aan slagers is toegezonden alsook twee brieven van resp. opperrabbijn L. Wagenaar en van rabbijn J. Wiener. De redactie van het Nieuw Isr. Weekblad wil later commentaar leveren op de handelwijze van godsdienstleraar A. van der Horst.
Uitgebreide informatie