Kerkeraadszittingen.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1908), nr. 35, p. [2]
Zesde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van enkele kerkenraadsvergaderingen van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit deel bespreekt de schrijver de beschouwingen van de redactie van het "Centraal Blad" inzake de discussie rond de armenscholen.
Uitgebreide informatie