Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Israel. Gemeente te Amsterdam, gehouden den 30sten October 1907.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1907), nr. 25, p. [2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Uitgebreide informatie