[Binnenland] : Mij. Tot Nut der Israëlieten.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1907), nr. 6, p. [2e bl 1-2]
Verslag van de jaarvergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland" afdeling Groningen.
Uitgebreide informatie