Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1907), nr. 3, p. [3e bl 1-2]
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Uitgebreide informatie