[Binnenland] : Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederl. Israel. Kerkgenootschap, van Juni 1906 tot Juni 1907.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1907), nr. 2, p. [2e bl 1]
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie, met vermelding van degenen die geslaagd zijn voor de verschillende rangen van godsdienstonderwijzer[es].
Uitgebreide informatie