Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Maandag 10 Juni 1907 des avonds 7 3/4 uur.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1907), nr. 1, p. [2e bl 1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie