Op den Uitkijk.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1907), nr. 49, p. [2]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van iemand die onder de titel "Op den Uitkijk" artikelen in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" schrijft. De redacteur gaat vooral in op hetgeen hij geschreven heeft over de gang van zaken bij de verkiezing van een voorzanger in Amsterdam.
Uitgebreide informatie