Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch Israel. Gemeente te Amsterdam, gehouden den 17den April 1907.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1907), nr. 48, p. [2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Uitgebreide informatie